Rice

Product NamePacking
Rice Biryani Shaheen Pak
8 * 5 Kg
4 * 10 Kg
2 * 20 Kg
35 Kg
Rice Broken Pak
35 Kg
Rice White Pak
35 Kg
Rice Super Kernal Pak
8 * 5 Kg
4 * 10 Kg
2 * 20 Kg
35 Kg
Rice Us Style India
18 Kg
Rice Us Style Thailand
20 Kg
Rice Redpacket Pak
20 Kg
Rice Yellow Packet Pak
20 Kg